close

Please download Streambang Messenger Only Here

watermark logo
Advertisement will close in (15)
Ads

DR KATHERINE HORTON - 5G TO NARZĘDZIE MASOWEGO LUDOBÓJSTWA (NAPISY PL) / 5G IS A MASS GENOCIDE TOOL

14 Wyświetleń
Fakty Jebać fałsz
11
Opublikowany w dniu 14 Mar 2021 / w Edukacja

⁣Prezentowane nagranie to fragment wywiadu Alfreda Lambremonta Webre z dr Katherine Horton z czerwca 2019 r., na temat militarnych zastosowań 5G jako broni masowego rażenia oraz narzędzia zorganizonych tortur elektromagnetycznych na masową skalę. Przetłumaczyłam tylko pierwszą część wywiadu, dotyczącą 5G jako narzędzia planowanego masowego globalnego ludobójstwa. Druga część skupia się na temacie sprawy sądowej o elektroniczne nękanie założonej przez dr Horton w 2016 r. w Wysokim Trybunale przeciwko brytyjskim służbom specjalnym MI5 (kontrwywiad), MI6 (komórka ds. wywiadu zagranicznego) i GCHQ (komórka wywiadu zajmująca się nasłuchem radiowym).
Dr Katherine Horton wykładała fizykę nuklearną i fizykę cząstek elementarnych w Hertford College przy Uniwersytecie Oxford. Jest byłym pracownikiem naukowym w Oxfordzkim St John's College, gdzie jej badania obejmowały dziedziny takie jak fizyka medyczna i fizyka złożonych systemów ludzkich (m.in. systemy finansowe i walutowe, brytyjski system prawny, a także przestępczość gospodarcza i przestępczość zorganizowana).
W toku swej kariery pracowała m.in. przy Wielkim Zderzaczu Hadronów w CERN (Europejska Organizacja Badań Jądrowych) oraz w Niemieckim Synchrotronie Elektronowym DESY, jednym z największych europejskich ośrodków naukowych, gdzie prowadziła badania z zakresu fizyki wysokich energii przy tamtejszym akceleratorze cząstek.
Dr Horton jest jedną z najbardziej znanych na świecie ofiar zorganizowanych tortur elektronicznych (tzw. Targeted Individual). Założycielka i przewodnicząca Joint Investigation Team, zespołu zrzeszającego niezależnych śledczych z USA i Europy, prowadzących wspólne dochodzenie w sprawie przestępstw związanych z użyciem broni DEW oraz neurotechnologii i biotechnologii wojskowej. Organizacja ta zajmuje się też demaskowaniem i zwalczaniem systemowej korupcji, dzięki której powyższe przestępstwa są notorycznie ignorowane, a wręcz aktywnie ukrywane przez organy ścigania.
Dr Horton aktywnie udziela się jako biegły świadek w wielu sprawach sądowych dotyczących globalnego programu zorganizowanych tortur elektronicznych. W jej działaniach wspieraja ją m.in. dwaj byli wysokiej rangi pracownicy Amerykańskiej Narodowej Agencji Bezpieczeństwa - William Binney (Dyrektor Techniczny NSA) oraz Kirk Wiebe (Starszy Analityk ds. Wywiadu).
Link do całości wywiadu:
https://www.youtube.com/watch?v=zvQ3Eb2j2jw
Link do strony Deagel, gdzie można zapoznać się z prognozami liczebności populacji poszczególnych krajów w roku 2025:
https://www.deagel.com/forecast
Linki do stron, gdzie pokazane są zdjęcia implantów w oczach w świetle UV (na nagraniu nie widać ich zbyt dokładnie):
http://www.dataasylum.com/images/piceye2.jpg
https://fightingmonarch.com/20....19/12/24/have-you-be
https://stop007.org/home/equip....ment-detection/#UVto
Link do reklamy „Radwin 5000" omawianej na nagraniu:
https://www.youtube.com/watch?v=yOoo-MvDF9I
Link do prezentacji omawianej przez dr Horton na nagraniu:
https://www.bibliotecapleyades.....net/archivos_pdf/ro
Strona glówna dr Horton:
https://stop007.org/
Kanał YouTube dr Horton:
https://www.youtube.com/channe....l/UCjWJntgTFLL-gPofp
Link do strony StopZet, polskiej organizacji zajmującej się przeciwdziałaniu zorganizowanym torturom elektronicznym:
http://stopzet.org/
=====================
The video is an excerpt from an interview by Alfred Lambremont Webre with Dr. Katherine Horton frm June 2019. I only translated the first half of the interview focusing on the military uses of 5G as a tool for the planned mass global genocide. The other half of the conversation revolves around the details of the electronic harassment court case launched by Dr. Horton in 2016 at the EWHC against the British Secret Service (MI5, MI6 and GCHQ).
The link to the website detailing Dr Horton's career and credentials:
https://stop007.org/home/about/
The link to the entire interview:
https://www.youtube.com/watch?v=zvQ3Eb2j2jw
The link to the "Radwin 5000" advertisement discussed in the recording:
https://www.youtube.com/watch?v=yOoo-MvDF9I
The link to the Deagel website, where you can read the population forecasts for each country in 2025:
https://www.deagel.com/forecast
Links to pages where photos of implants in the eyes under UV light are shown (not clearly visible in the recording):
http://www.dataasylum.com/images/piceye2.jpg
https://fightingmonarch.com/20....19/12/24/have-you-be
https://stop007.org/home/equip....ment-detection/#UVto
The link to the presentation discussed by Dr. Horton in the video:
https://www.bibliotecapleyades.....net/archivos_pdf/ro
Dr. Horton home page:
https://stop007.org/
Dr. Horton's YouTube Channel:
https://www.youtube.com/channe....l/UCjWJntgTFLL-gPofp

Pokaż więcej
Booking.com
0 Komentarze sort Sortuj wg

Następne wyżej