close

Please download Streambang Messenger Only Here

watermark logo

Czy masz świadomość? (Nr 125) – Napędy genowe (GMO). Strach na wróble i ludzi

0 Wyświetleń • 10/29/22
Udostępnij
kod umieszczania
Fakty Jebać fałsz
Fakty Jebać fałsz
13 Subskrypcji
13

Z Sonią Priwieziencew, prezes Fundacji Rolniczej Różnorodności Biologicznej AgriNatura, rozmawia Rafał Górski, redaktor naczelny Tygodnika Spraw Obywatelskich.

Dzięki nowym technikom inżynierii genetycznej, takim jak CRISPR/Cas9, w ostatnich latach opracowano tak zwane na­pędy genowe, które umożliwiają ludziom rozprzestrzenianie nowych genów w genomie dzikich populacji zwierząt. Na­pędy genowe wymuszają dziedziczenie nowo wprowadzo­nych genów przez całe potomstwo, nawet jeżeli zmniejsza to szansę gatunku na przeżycie. W ekstremalnym przypadku napęd genowy może spowodować całkowite wyginięcie da­nego gatunku lub zastąpienie dzikich populacji organizmami zmodyfikowanymi genetycznie.
Organizmy z napędem genowym: Nowy wymiar inżynierii genetycznej

1. Co wspólnego z napędami genowymi ma chińska wojna z wróblami, w rezultacie której zginęło miliard wróbli i miliony Chińczyków?
2. Na czym polega technologia z napędem genowym?
3. Co to jest technika inżynierii genetycznej CRISPR-Cas9?
4. Kto straci, a kto zyska, na wdrożeniu technologii nowego GMO?
5. Co łączy napędy genowe z Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) – agencją rządową zajmującą się rozwojem technologii wojskowej działającą w strukturach Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych?
6. Czego powinniśmy się dziś domagać od polityków w temacie nowego GMO?

Sonia Priwieziencew – absolwentka Instytutu Nauk Politycznych w Paryżu, pracę magisterską pisała na temat przemian polskiego rolnictwa w perspektywie wejścia do UE. Po karierze w audycie finansowym opuściła świat korporacji i jest związana od roku 2003 ze środowiskiem polskich ekologicznych organizacji pozarządowych. Prezeska i założycielka Fundacji Rolniczej Różnorodności Biologicznej AgriNatura, od 2010 roku prowadzi również niewielkie gospodarstwo ekologiczne. Za najważniejsze tematy dla rolnictwa dzisiaj uważa bioróżnorodność i suwerenność żywnościową.

Słuchaj, myśl, działaj!

https://instytutsprawobywatelskich.pl/sluchaj/

W publikowanych podcastach dyskutujemy o sprawach ważnych dla obywateli. Rozmawiać z osobami z pierwszych stron gazet jak i z tymi, którzy nie przebijają się przez mainstreamowy szum informacyjny.

Wzmocnij kampanie Instytutu Spraw Obywatelskich
Przekaż darowiznę: https://instytutsprawobywatelskich.pl/chce-pomoc

Muzyka „Also Sprach Zarathustra – Einleitung” – Kevin MacLeod, CC BY 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by/3.0, via Wikimedia Commons

Pokaż więcej
0 Komentarze sort Sortuj wg
Facebook komentarze

Następne wyżej

Auto odtwarzanie