Fakty Jebać fałsz
6
watermark logo

Ekologiczne Rolnictwo i Produkcja Żywności

0 Wyświetleń

Website: http://www.sggw.pl/
Facebook: https://www.facebook.com/SGGW.Warszawa/
Instagram: https://www.instagram.com/sggw_wuls/
Informator: http://www.sggw.pl/dla-kandydatow/rekrutacja/informator
---------------------------------------------------------------------------------------
ZAPRASZAMY NA STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

Ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności – Organic Agriculture and Food Production (OAFP)
Studia stacjonarne pierwszego stopnia

Wydział Rolnictwa i Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Charakterystyka kierunku

Studia mają na celu wykształcenie wysokiej klasy specjalistów w zakresie rolnictwa ekologicznego i produkcji żywności organicznej. Program kształcenia ma charakter interdyscyplinarny. Zajęcia prowadzone będą przez kadrę akademicką z różnych wydziałów SGGW (Rolnictwa i Biologii, Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Nauk o Żywności, Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu, Nauk o Zwierzętach, Nauk Ekonomicznych) oraz wykładowców z innych uczelni, także zagranicznych. W procesie kształcenia wykorzystane zostaną innowacyjne metody aktywizujące mające na celu jak najlepsze przygotowanie studentów do pracy zawodowej. Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów, ćwiczeń laboratoryjnych oraz warsztatów. Absolwenci będą przygotowani do pracy w poszczególnych elementach łańcucha produkcji żywności ekologicznej, przetwórstwie, handlu, systemach kontroli i certyfikacji jak również w firmach związanych z edukacją, upowszechnianiem wiedzy i usługami doradczymi w zakresie rolnictwa ekologicznego. Program studiów został opracowany we współpracy z przedstawicielami potencjalnych pracodawców.


Kalendarium rekrutacji: sprawdź terminy - studia I stopnia stacjonarne
Informacje o rekrutacji: sprawdź - STUDIA I STOPNIA

Kontakt:
Informacje o programie studiów e-mail: oafp.wuls@gmail.com, oafp@sggw.pl
Rekrutacja: rekrutacja@sggw.pl

fb: https://www.facebook.com/oafp.wuls/

Pokaż więcej
0 Komentarze sort Sortuj wg

Następne wyżej