close

Please download Streambang Messenger Only Here

watermark logo

#4 Prawne Lifehacki - Kiedy policjant może mnie wylegitymować? [Uprawnienia policji - legitymowanie]

3 Wyświetleń
Fakty Jebać fałsz
10
Opublikowany w dniu 27 Jan 2020 / w Ludzie i blogi

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji
http://isap.sejm.gov.pl/Detail....sServlet?id=WDU19900

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2015 r. w sprawie postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów
http://isap.sejm.gov.pl/Detail....sServlet?id=WDU20150

Artykuł na temat szkolenia policjantów:
http://www.tnsglobal.pl/inform....acje/jak-pija-alkoho

Najczęstsze przyczyny legitymowania:
1. identyfikacji osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia;
2. ustalenia świadków zdarzenia powodującego naruszenie bezpieczeństwa lub porządku publicznego;
3. wykonania polecenia wydanego przez sąd, prokuratora lub organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego;
4. identyfikacji osób wskazanych przez pokrzywdzonych jako sprawców przestępstw lub wykroczeń;
5. poszukiwania osób zaginionych lub ukrywających się przed organami ścigania;
6. sprawdzenia dopełnienia obowiązku meldunkowego;
7. sprawdzenia legalności pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
8. przebywania osób postronnych na terytorium obiektów, do których wstęp mają wyłącznie osoby uprawnione
9. gdy wygląd osoby odpowiada rysopisowi osoby poszukiwanej,
10. wobec osób przenoszących bagaże, których kształt, rodzaj, rozmiar i ciężar wzbudzają uzasadnione popełnienie czynu zabronionego,
11. wobec osób, które na widok policjanta zdradzają niepokój, względem osób spotkanych w miejscu ustronnym
12. itp.
Doprowadzenie przez funkcjonariusza Policji do komendy w celu ustalenia tożsamości osoby, która odmówiła podania swoich danych personalnych, nie stanowi przekroczenia uprawnień i obowiązków policjanta. Uznaje się bowiem za dopuszczalną w praktyce sytuację, w której funkcjonariusz Policji doprowadza osobę podejrzaną o popełnienie wykroczenia do jednostki Policji w celu dokonania tam niezbędnych czynności sprawdzających, wyjaśniających bądź dowodowych (postanowienie SN z dnia 8 lutego 2005 r., II KK 325/04, LEX nr 149601; uchwała SN z dnia 21 czerwca 1995 r., I KZP 20/95, OSNKW 1995, nr 9-10, poz. 59).

Czynność legitymowania podlega kontroli pod kątem legalności jej przeprowadzenia. Zgodnie z art. 15 ust. 7 u.p. na sposób prowadzenia określonych czynności, w tym legitymowania, służy zażalenie do właściwego miejscowo prokuratora. Ponadto, jeżeli wnioskodawca uważa, że wylegitymowanie go było związane z naruszeniem jego dóbr osobistych, to należy pouczyć go, że przysługuje mu droga sądowa na zasadach ogólnych, tzn. może on wystąpić z roszczeniem w postępowaniu cywilnym na podstawie przepisów art. 4172i 448 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.) (wyrok SA w Katowicach z dnia 5 lipca 2012 r., II AKa 242/12, LEX nr 1220215; por. także postanowienie SN z dnia 8 lutego 2005 r., II KK 325/04, LEX nr 149601).


Materiały przedstawione na tym kanale są dostępne nieodpłatnie i umieszczone jedynie w celu informacyjnym. Żadna z informacji znajdujących się na tej stronie internetowej nie stanowi porady prawnej. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady prawnej lub bardziej szczegółowych informacji dotyczących kwestii zawartych na tej stronie proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z kancelarią prawną świadczącą profesjonalne usługi prawne.

Cytowany materiał:
Ponad prawem
https://www.youtube.com/watch?v=2LTde5CQ3G0
Abstrac****e TV
https://www.youtube.com/watch?v=0hrvFjkJ33Q
Samek amson
https://www.youtube.com/watch?v=h1UuIYl4p3A

Podziękowania za muzykę dla Wojciecha Narasa:
https://soundcloud.com/wojciechnaras

Treści wyrażane na tym profilu to moje własne, prywatne poglądy pozostające bez związku z moim pracodawcą.

Pokaż więcej
Booking.com
0 Komentarze sort Sortuj wg

Następne wyżej