Quicklists
This content requires JavaScript and Macromedia Flash Player 7 or higher. Get Flash

Ariowie - CBA wie o karze śmierci

gucio

246 Views

Tym razem zobaczycie, że CBA (Centralne Biuro Antykorupcyjne), którego jedynym zadaniem jest nadzorowanie trwałości monopolu władców Syjonistycznych marionetek z Wiejskiej, jest absolutnie świadome prawdziwych konsekwencji zbrodni popełnianych na rdzennych Polakach. Na stronie córce CBA, czyli portalu edukacyjnego o Antykorupcji – antykorupcja.gov.pl, znajdziecie zakładkę „czy wiesz, że” w której opisane są przypadki w których orzeka się kare śmierci. „II RP: kara śmierci za korupcję. Niedługo po tym, jak Polska odzyskała niepodległość, za przestępstwa popełnione z chęci zysku przewidywano karę śmierci przez rozstrzelanie. W czasie, kiedy premierem był Wincenty Witos, marszałkiem sejmu Wojciech Trąmpczyński a ministrem sprawiedliwości Jan Morawski, taką karę przewidywały ustawy z roku 1920 i 1921 o odpowiedzialności urzędników za przestępstwa popełnione z chęci zysku. Ustawa z dnia 18 marca 1921 r. o zwalczaniu przestępstw z chęci zysku, popełnionych przez urzędników (Dz.U. 1921 nr 30 poz. 177 1921.04.06) (…) Art. 2. Urzędnik, winny: przyjęcia bądź podarunku lub innej korzyści majątkowej, bądź obietnicy takiego podarunku lub innej korzyści majątkowej, danych w zamiarze skłonienia go do pogwałcenia obowiązków urzędowych lub służbowych, albo żądania takiego podarunku lub korzyści majątkowej; innego przestępstwa służbowego, popełnionego z chęci zysku i z pogwałceniem obowiązków urzędowych lub służbowych w b. dzielnicach rosyjskiej i pruskiej, a w b. dzielnicy austriackiej nadużycia władzy urzędowej, popełnionego z chęci zysku - będzie karany śmiercią przez rozstrzelanie. (…) Na niższą karę mógł liczyć sprawca korupcji czynnej.Osoba próbująca choćby bezskutecznie wręczyć łapówkę miała być karana ciężkim więzieniem od 4 do 15 lat. Gdyby jednak dopuszczała się takiego przestępstwa "zawodowo" kara była taka sama jak w przypadku urzędnika. (…) Art. 4. Winny udziału w przestępstwach, przewidzianych w art. 1 i w ust. 2 art. 2 tej ustawy, o ile udział taki nie pociąga za sobą kary surowszej w myśl art. 1, będzie karany ciężkim więzieniem (domem karnym) od 4 do 15 lat; jeśli zaś winny dopuszcza się takiego przestępstwa zawodowo - będzie karany śmiercią przez rozstrzelanie. (…) Ustawodawca przewidział jednak klauzulę niekaralności. Art. 5 (…) Jednak będzie wolny od kary ten, kto przyczyni się do wykrycia lub udowodnienia dokonanego przekupienia, zanim władza, powołana do ścigania, dowie się o jego czynie. (…) Kary mógł też uniknąć urzędnik winny kradzieży lub przywłaszczenia (sprzeniewierzenia), który dobrowolnie zwrócił mienie kradzione lub przywłaszczone (sprzeniewierzone), albo w inny sposób wynagrodził szkodę, zanim jego wina ujawniona została przed władzą do ścigania przestępstw powołaną." To nie wszystko, ustawa to została „uchylona” przez Prezydenta RP – S. Wojciechowskiego, proszę zapoznać się z treścią tej ustawy. Ustawa z dnia 1 czerwca 1923 r. W przedmiocie uchylenia ustawy z dnia 18 marca 1921 r. o zwalczaniu przestępstw z chęci zysku popełnionych przez urzędników (Dz. U. R. p. N2 30, poz. 177) oraz uzupełnienia art. 149 kodeksu karnego z r. 1903. , Art. 1. Uchyla się moc obowiązującą ustawy z dnia 18 marca 1921 r. o zwalczaniu przestępstw z chęci zysku, popełnionych przez urzędników. Postanowienia ustaw karnych, uchylone, zmienione lub ograniczone w swem działaniu skutkiem przepisów rzeczonej ustawy, odzyskują moc prawną. Art. 2. Do art. 149 kodeksu karnego z r. 1903, obowiązującego w b. zaborze rosyjskim, wprowadza się zmiany następujące : w części pierwszej zamiast słów .,występku lub zbrodni" umieścić należy słowa: "wykroczenia, występku lub zbrodni"; w części drugiej zamiast słów: "Jeśli występek lub zbrodnia" umieścić należy słowa: Jeśli wykroczenia, występek lub zbrodnia "; w części, określającej karę, zamiast słów: "za przekupienie do występku" umieścić należy słowa: "za przekupienie do wykroczenia lub występku". Art.3. Ustawa niniejsza wchodzi w życIe w dniu 14 od daty jej ogłoszenia. Art.4. Wykonanie tej ustawy poleca się Ministrowi Sprawiedliwości. Prezydent Rzeczpospolitej: S. Wojciechowski , Prezes Rady Ministrów: Witos Minister Sprawiedliwości; St. Nowadworski Linki do ustaw oraz więcej informacji znajdziecie tu http://www.patreon.com/posts/18636062 Muzyka: Kevin MacLeod ~ Lightless Dawn ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ► CREDIT and USAGE ✘ Title: Lightless Dawn ✘ Music: Kevin MacLeod ✘ License: CC BY 3.0 (http://goo.gl/BlcHZR) ✘ Download: http://incompetech.com/music/royalty-... ISRC: USUAN1100655 © 2009 Kevin MacLeod

  • CategoryMusic
  • Duration: 08:33
  • Date:  8 months ago
  • Tags:   ariowie

Please select playlist name from following

Report Video

Please select the category that most closely reflects your concern about the video, so that we can review it and determine whether it violates our Community Guidelines or isn’t appropriate for all viewers. Abusing this feature is also a violation of the Community Guidelines, so don’t do it.

Facebook comments

0 Comments

Comments Disabled For This Video